top of page

Sågverk

Vill du köpa okantade plank till att göra ditt eget bord? Eller har du övergrova stockar som du vill få uppsågade i i okantat värdefullt virke?

Vi kan såga övergrova stockar upp till 130cm i diameter! Vårt sågverk är portabelt, och vi kan utföra legosågning hos dig så att du slipper dyra skogstransporter. 

*Vi kan utföra legosågning på plats.

*Vi kan såga upp till 130cm grova stockar med vårt sågverk! 

*Du kan använda RUT-avdrag på 50% av kostnaden. (375kr/tim)

*Vi kan även hyvla planken åt dig mot en kostnad.

Vid legosågning av övergrova stockar tar vi betalt i timpris eller fast pris. Men vi kan även ta betalt i plank om det är något vi behöver fylla på i vårt lager. Timpriset efter RUT-avdrag är 375kr i timmen. (För företag eller utan RUT, 750kr/t)

Eller Ring: 0728716067

Vincent Alexandersson

bottom of page